Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών (I.B.E)
Ιωάννινα, Ελλάς

Research Foundation on Northern Epirus (I.B.E.)
Ioannina, Greece

Η ανακύρηξη της αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου
(από τα ιστορικά αρχεία του Ι.Β.Ε.)

The declaration of autonomy
of Northern Epirus
(from the historical records of I.B.E.)

Το Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Μελετών (Ι.Β.Ε.) είναι επιστημονικό - πολιτιστικό κέντρο έρευνας και προβολής του Βορειοηπειρωτικού χώρου. Λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα τα Ιωάννινα από το 1975.

The Research Foundation on Northern Epirus (I.B.E.) is a scientific - cultural centre of research and promotion of the northern Epirus affairs. It is run as a legal entity, based is in Ioannina, Greece, since 1975.

Page design and web hosting by Alfastar Hellas S.A.
Copyright © 2000-2011
Alfastar Hellas S.A.